تماس با ما     درباره ما

دوشنبه - 1398/4/24
عملکرد ستاد - ستادکرج
تعداد عملکردها: 9

عملکرد سال 1397
« عملکرد ستاد ستادکرج »       1398/2/24 *** 17:16:5       تعداد بازدید: 102
عملکرد اربعین 96(بخش دوم) )
« عملکرد ستاد ستادکرج »       1396/9/15 *** 23:22:59       تعداد بازدید: 651
عملکرد اربعین 96(بخش اول )
با توجه به حجم زیاد عکسها و مطالب ، لطفا کمی صبر کنید تا دانلود کامل شود .
« عملکرد ستاد ستادکرج »       1396/9/15 *** 22:49:41       تعداد بازدید: 608
عملکرد سال 1395
« عملکرد ستاد ستادکرج »       1396/2/4 *** 0:46:42       تعداد بازدید: 1046
عملکرد سال 1394
لطفا برای دیدن مطالب کامل متن و تصاویر تامل فرمایید.(حجم فایل زیاداست وکمی طول می کشدتا کامل بازشود.)
« عملکرد ستاد ستادکرج »       1396/1/1 *** 14:51:48       تعداد بازدید: 909
عملکرد سال1393
لطفا برای دیدن مطالب کامل متن و تصاویر تامل فرمایید.(حجم فایل زیاداست وکمی طول می کشدتا کامل بازشود.)
« عملکرد ستاد ستادکرج »       1394/3/6 *** 10:27:31       تعداد بازدید: 2120
عملکرد سال 1392
« عملکرد ستاد ستادکرج »       1394/2/26 *** 18:27:40       تعداد بازدید: 1864
عملکرد سالهای 87 تا 92
جدول جمع آوری های هدایا و نذورات برای بازسازی عتبات توسط ستادبازسازی کرج
« عملکرد ستاد ستادکرج »       1393/9/3 *** 9:51:8       تعداد بازدید: 1780
عملکردسال 1391
خلاصه عملکرد سال 91 (تا اول اسفند )
« عملکرد ستاد ستادکرج »       1391/12/27 *** 21:59:0       تعداد بازدید: 2490


عملکرد ستاد - ستاد مرکزی
تعداد عملکردها: 4

کربلا
« عملکرد ستاد ستاد مرکزی »       1392/1/7 *** 17:16:0       تعداد بازدید: 2374
نجف اشرف
« عملکرد ستاد ستاد مرکزی »       1392/1/7 *** 17:14:44       تعداد بازدید: 2711
کاظمین
« عملکرد ستاد ستاد مرکزی »       1392/1/7 *** 17:13:36       تعداد بازدید: 2228
سامرا
« عملکرد ستاد ستاد مرکزی »       1392/1/7 *** 17:9:54       تعداد بازدید: 2724


شماره پیامک
آمار بازید:
پیوندها